Ubytovací řád a pokyny pro ubytování

Pokyny pro ubytování

Doba pro ubytování

Prostor pro ubytování - kdekoli v kempu na louce případně i s automobilem. Jsou zde k dispozici ohniště a grilly. Prosíme návštěvníky, aby nezakládali nová ohniště, nebo tak činili po konzultaci s obsluhou kempu.

Snídaně - lze objednat dopoledne den předem na recepci.

Palivové dřevo - na recepci je možnost zakoupení palivového dřeva.

10 kg za 100 Kč a 5 kg za 70 kč.

Odpadky - na recepci obdržíte pytel na odpadky. Odpadky prosíme vynášejte do boxů a kontejnerů k tomu určených, viz plánek kempu. Pokud jeden pytel nestačí, klidně si řekněte nový. Pytle prosím zavazovat. Udržujte v kempu čistotu a pořádek. Děkujeme.

mapa kemp dolánky

Ubytovací řád

Ubytovací řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a karavany v Dolánkách u Turnova, jehož provozovatelem je firma  SUNDISK s.r.o.

 1. Otevírací doba:
recepce - info květen - říjen 9:00 - 18:00 Provozovatel si vyhrazuje upravit otevírací dobu v závislosti na počasí.
bufet červenec - srpen 8:00 - 18:00 do 10:00 omezená kuchyně, otevřeno dle zájmu až do 24:00 
květen, červen, září, říjen 9:00 - 18:00 do 10:00 omezená kuchyně, pá - so: otevřeno dle zájmu až do 24:00 

 1. Platba. Host platí za ubytování předem. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy o nemoci.
 2. Ubytování.  V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.
 3. Vrácení peněžních záloh v nepřítomnosti obsluhy: V případě nepřítomnosti obsluhy infocentra vám vrátíme zálohu převodem na účet. Číslo vašeho účtu vložte do schránky s vaším jménem a číslem karty/klíče. Je možnost zaslat tyto údaje také emailem na adresu info@sundiskfamily.cz.
 4. Snídaně je možné objednávat na recepci kempu vždy minimálně den předem do 11:00. Cena a forma snídaní je dle aktuální nabídky.
 5. Sociální zařízení. Návštěvníci kempu jsou oprávněni užívat uzamykatelné sociální zařízení pouze pro kemp. Klíče od sociálních zařízení je možné zapůjčit ubytovanému za peněžní zálohu 200 Kč. Žádné další poplatky za sociálních zařízení ubytovaný neplatí.
 6. Infekce. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 7. Časy pro ubytování. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 13:00 hodin. Pokud host dorazí po zavírací době recepce, může se ubytovat v kempu a platba proběhne druhý den ráno. Host je povinen opustit prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 11:00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 8. Udržování pořádku. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla se mohou pouze v prostorách k tomu vyčleněných. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 9. Noční klid. V době od 22.°° hod do 7.°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu.
 10. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 11. Odpovědnost za škody. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.  V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle skutečné výše.
 12. Dodržování Provozního řádu. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu v Dolánkách u Turnova. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu vykázána bez náhrady.
 13. Stornopoplatky
  - více než 1 měsíc před zahájením pobytu - bez storno poplatku
  - 8-30 dnů před zahájením pobytu - 50%
  - týden před zahájením pobytu - 100%

 

Řád platný od 1.6.2018

Otevírací doba: 

Kemp denně 24 hod

Koloběžky, infocentrum 
Po-Čt, Ne 9:00-18:00, Pá-So 9:00-21:00

Bistro
Po-Čt, Ne 9:00-18:00, Pá-So 9:00-22:00

Kontakt: info@sundiskfamily.cz 

Novinky

+420 485 100 500 Naše provozovny:

Provozovatel

Sundisk s.r.o.

Sportovní a kulturní produkce Firemní akce (outdoor,teambuilding) Event marketing

Všechny naše provozovny: