Kemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_Dolanky

Pokyny pro ubytování

Aneb nezbytné info pro hladký průběh vašeho pobytu

Doba pro ubytování

  • Check-in: od 14:00
  • Ceck-out: do 11:00

Prostor pro ubytování - kdekoli v kempu na louce případně i s automobilem. Jsou zde k dispozici ohniště a posezení. Prosíme návštěvníky, aby nepřesouvali inventář, nezakládali nová ohniště, nebo tak činili po konzultaci se správcem kempu.

V kempu se rovněž nachází několik vyhrazených míst vázaných na přímou rezervaci. O jejich dostupnosti se lze informovat na recepci případně telefonicky

Snídaně

Snídaně je možné objednat den předem na recepci. Jsou potom vydávány vždy mezi 8:00 a 9:00 v bistru vedle recepce.

Palivové dřevo

Na recepci je možnost zakoupení palivového dřeva cca 10 kg za 200 Kč. Je též možné sbírat naplavené dřevo u řeky. Děkujeme, že neničíte stromy a keře v okolé kempu.

Odpadky

Na recepci při příjezdu obdržíte pytel na odpadky. Odpadky prosím vynášejte do kontejnerů k tomu určených, viz plánek kempu, prosíme o důsledné třídění odpadu (plast, papír, sklo, smíšený odpad). Pytle prosím zavazujte. V případě nutnosti je možné si další pytel na odpadky vyžádat na recepci. Děkujeme, že v kempu udržujete čistotu a pořádek.

mapa kemp dolánky

Ubytovací řád

Ubytovací řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a karavany v Dolánkách u Turnova, jehož provozovatelem je firma  SUNDISK s.r.o. 

1. Platba

Host platí za ubytování předem. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy o nemoci.

2. Ubytování

V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný obdrží evidenční číslo, které umístí viditelně na stan či za přední okno u automobilu. Pokud správa kempu neurčí jinak, je možné se ubytovat na libovolném místě v prostoru kempu. Ubytovaní jsou zároveň povinni respektovat místa rezervovaná pro skupiny, velké obytné vozy či místa označená výstražnou cedulí. Pro obytné vozy je vyhrazena zpevněná plocha u příjezdové cesty a dále pravá a levá krajní část přední louky. Viz mapa.

3. Parkoviště

Návštěvníci ubytovaní v kempu mají parkovné zdarma. Při příjezdu odeberou parkovací lístek, který  následně odevzdají na recepci. Pro opětovné výjezdy z parkoviště v průběhu ubytování  si návštěvníci mohou vypůjčit abonentní parkovací kartu oproti záloze 200 Kč.

4. Vrácení peněžních záloh v nepřítomnosti obsluhy:

V případě nepřítomnosti obsluhy recepce Vám vrátíme zálohu poštovní zásilkou. Lístek s Vaší adresou a kontaktem vložte do schránky s lístkem s Vaším jménem a číslem karty/klíče. Dále je možnost zaslat tyto údaje také emailem na adresu info@sundiskfamily.cz.

5. Snídaně

Snídaně je možné objednávat na recepci kempu vždy minimálně den předem do 16:00. Cena a forma snídaní je dle aktuální nabídky. Snídaně jsou vždy vydávány mezi 8:00 a 9:00 v bistru Kempu Dolány.

6. Sociální zařízení

Návštěvníci kempu jsou oprávněni užívat uzamykatelné sociální zařízení vyhrazené pouze pro kemp. Klíče od sociálních zařízení je možné zapůjčit na recepci oproti záloze 200 Kč. Žádné další poplatky za sociální zařízení ubytovaný neplatí. 

7. Infekce

Ubytovaný v kempu je povoleno pouze občanům, kterí nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními či parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

8. Časy pro ubytování

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je check-in možný od 14:00 hodin. Pokud host dorazí po zavírací době recepce, může se ubytovat v kempu, ovšem je povinen se druhý den ráno neprodleně nahlásit na recepci. Ubytovaný je povinen opustit prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 11:00 hodin. Nedodrží-li ubytovaný tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc. 

9. Udržování pořádku

Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla lze pouze v místech k tomu určených. Ubytovaní jsou povinni řídit se pokyny správy kempu, týkajících se především umístění stanů a vozidel, rozdělávání otevřeného ohně, udržování pořádku a dodržování nočního klidu. V případě možného rizika znečištění okolí vyplývající ze špatného technického stavu vozidla (únik provozních kapalin, chemických toalet apod.) si správa kempu vyhrazuje právo ukončit pobyt bez náhrady.
Ubytovaní jsou povinni ukládat komunální odpad pouze do nádob k tomu určených (viz mapa). Odpadky je dovoleno vynášet do kontejnerů na smíšený odpad vždy pouze v zavázaném igelitovém pytli. Žádáme o důsledné třídění odpadu a jeho ukládání do nádob k tomu určených (viz mapa.)

10. Noční klid

V době od 22.°° hod do 8.°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu. V kempu je během nočního klidu přísný zákaz hlasité hudby (především používání přenosných reproduktorů a autorádií). Zároveň i přes den žádáme o jejich střídmé používání.

11. Rozdělávání ohňů

Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu. V případě vyhlášení stavu požárního ohrožení (dlouhodobé sucho, silný vítr apod.) je přísný zákaz rozdělávání ohňů, používání grilů (s výjimkou plynových a elektrických) a kouření. V případě porušení tohoto zákazu bude ubytování ukončeno bez náhrady. Za škody způsobené na majetku ubytovatele či ostatních ubytovaných odpovídá ubytovaný podle obecně závazných předpisů.

12. Odpovědnost za škodu

Ubytovaný je obeznámen s umístěním kempu v turistické oblasti, s tím, že kemp není od okolí oddělen neprostupným plotem a s tím, že případná strážní služba není určena k hlídání osobních věcí ubytovaných. Ubytovatel neručí za osobní či cenné věci, doklady apod. ubytovaného uložené ve stanech, karavanech, obytných přívěsech či automobilech.
V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po viníkovi vymáhána částka dle skutečné výše škody.

13. Dodržování Provozního řádu

Každý ubytovaný je povinen se seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu Kempu Dolánky. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu vykázána bez náhrady.

Ubytovací řád je platný pro rok 2024.

Otevírací doba

Kemp

v provozu duben-říjen


Koloběžky, lodě, infocentrum, recepce

Pá, So, Ne 9 - 18 hod

 

 


Bistro

Po-Čt 12 - 18 hod

Pá-Ne 9 - 18 hod


Kontakt: info@kempdolanky.cz

Kde nás najdete

Novinky

 

logo

adresa
Kemp Dolánky, Dolánky u Turnova
511 01 Turnov

odpovědná osoba: Tomáš Koudelka
tomas.koudelka@sundisk.cz

sledujte nás

obázek obázek
© 2024 SUNDISK s.r.o. Všechna práva vyhrazena