Kemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_DolankyKemp_Dolanky

Pokyny pro ubytování

Aneb nezbytné info pro hladký průběh vašeho pobytu

Doba pro ubytování

  • Check-in: od 14:00
  • Ceck-out: do 11:00

Prostor pro ubytování - kdekoli v kempu na louce případně i s automobilem. Jsou zde k dispozici ohniště a grilly. Prosíme návštěvníky, aby nezakládali nová ohniště, nebo tak činili po konzultaci s obsluhou kempu.

Snídaně

Lze objednat den předem na recepci.

Palivové dřevo

Na recepci je možnost zakoupení palivového dřeva 10 kg za 100 Kč.

Odpadky

Na recepci obdržíte pytel na odpadky. Odpadky prosíme vynášejte do boxů a kontejnerů k tomu určených, viz plánek kempu. Tříděný odpad se nachází tam, kde je v plán ku označne směsný odpad. Pokud jeden pytel nestačí, klidně si řekněte nový. Pytle prosím zavazovat. Udržujte v kempu čistotu a pořádek. Děkujeme. 

mapa kemp dolánky

Ubytovací řád

Ubytovací řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a karavany v Dolánkách u Turnova, jehož provozovatelem je firma  SUNDISK s.r.o. 

1. Platba

Host platí za ubytování předem. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy o nemoci.

2. Ubytování

V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.

3. Parkoviště

Návštěvníci ubytovaní v kempu mají parkovné zdarma. Při příjezdu odeberou parkovací lístek, který  následně odevzdají na recepci. Pro opětovné výjezdy z parkoviště v průběhu ubytování  si návštěvníci mohou vypůjčit abonentní parkovací kartu oproti záloze 200 Kč.

4. Vrácení peněžních záloh v nepřítomnosti obsluhy:

V případě nepřítomnosti obsluhy infocentra vám vrátíme zálohu poštovní zásilkou. Lístek s vaší adresou a kontaktem vložte do schránky s vaším jménem a číslem karty/klíče. Je možnost zaslat tyto údaje také emailem na adresu info@sundiskfamily.cz.

5. Snídaně

je možné objednávat na recepci kempu vždy minimálně den předem. Cena a forma snídaní je dle aktuální nabídky. 

6. Sociální zařízení

Návštěvníci kempu jsou oprávněni užívat uzamykatelné sociální zařízení pouze pro kemp. Klíče od sociálních zařízení je možné zapůjčit ubytovanému za peněžní zálohu 200 Kč. Žádné další poplatky za sociálních zařízení ubytovaný neplatí. 

7. Infekce

Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postižení infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. 

8. Časy pro ubytování

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hodin. Pokud host dorazí po zavírací době recepce, může se ubytovat v kempu a platba proběhne druhý den ráno. Host je povinen opustit prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 11:00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc. 

9. Udržování pořádku

Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla se mohou pouze v prostorách k tomu vyčleněných. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat. Odpadky je dovoleno vynášet do boxu na smíšený odpad vždy ve svázaném igelitovém pytli. U parkoviště jsou pak kontejnery na tříděný odpad. 

10. Noční klid

V době od 22.°° hod do 7.°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu. 

11. Rozdělávání ohňů

Je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. 

12. Odpovědnost za škodu

Ubytovaný je seznámen s umístěním kempu v turistické oblasti, která není střežena. Ubytovatel neručí za osobní věci, cenné věci, doklady apod. ubytovaného uložené ve stanech, karavanech, obytných přívěsech či automobilech. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody. 

13. Dodržování Provozního řádu

Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu v Dolánkách u Turnova. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu vykázána bez náhrady. 

Ubytovací řád je platný pro rok 2021.

Otevírací doba

Kemp

duben-říjen


Koloběžky, infocentrum, recepce

duben-říjen


Bistro

duben-říjen


Kontakt: info@kempdolanky.cz

Kde nás najdete

Novinky

 

logo

adresa
Kemp Dolánky, Dolánky u Turnova
511 01 Turnov

odpovědná osoba: Tomáš Koudelka
tomas.koudelka@sundisk.cz

sledujte nás

obázek obázek
© 2023 SUNDISK s.r.o. Všechna práva vyhrazena